Papersense: Yeni bir sayfa
Yazı bir mucizedir ve tarih bir mucize ile başlar. Yazı aynı zamanda bir başka mucizenin yani dillerin yatağıdır. Yazının icadı, temelleri bilinmeyen zamanlarda atılmış dillerden bugüne geçen çağlar içinde büyük bir sıçramadır. Artık hafızamız, hayallerimiz, korkularımız, destanlarımız, savaşlarımız, aşklarımız kayda geçmiş, tarihleşmiş ve yarına kalmıştır. Kitaplar işte bu büyük ve kadim tarihin bazen büyük bazen küçük taşıyıcısı olmuştur.

Papersense kitaba işte bu tarihi derinlikte bakıyor. Bir kitabı elimize aldığımızda duyduğumuz heyecanın referansı hep o ilk cümlelere kadar gidiyor. Çünkü bizim için aslolan cümlelerdir. Türkiyeli okurların hafızasında yer etmiş metinleri, daha yepyeni telif metinleri, Türkçeye henüz çevrilmemiş birçok kitabı bu yüzden okurlarımıza ulaştırmak istiyoruz. Çünkü cümlelerin değeri hiç kaybolmasın istiyoruz.

Profesyonel bir yatırım, sistematik ve disiplinli bir çalışma ve amatör bir heyecanla yayın dünyasına katılan Papersense biçim itibariyle temelde iki noktaya odaklandı: Birincisi, dijital yayıncılık laboratuvarı olarak Türkçeye başta e-kitap olmak üzere geniş, doyurucu bir elektronik içerik kazandırmak. İkincisi, Türkiye’deki yayın dünyasının haklı sebeplerle yetişemediği alanlarda basılı kitap üretmek. Türkçe klasikleri, ilk tercümeleri, unutulmuş kitapları orijinal dillerine sadık kalarak okura ulaştırmak Papersense’in yayın felsefesinin bir boyutunu temsil ediyor.
 

Papersense’in yayın yelpazesi
Papersense Yayınları Kasım 2014 itibariyle okurlarının karşısına Türk Klasikleri, İlk Tercümeler, Saklı Kitaplar, İhsan Fazlıoğlu Kitaplığı ile çıkıyor. Bu eserleri çok yakında Hüseyin Rahmi Gürpınar Külliyatı takip edecek. Çağdaş dünya edebiyatı, matematik, felsefe ve bilim başlıklı tercümelerimiz de yine 2015’te okurlarla buluşacak. 

Türk Klasikleri, Felatun Bey ve Rakım Efendi, Eylül, Araba Sevdası gibi eserleri sadece Latin harflerine sadeleştirmeden çevirdik. İlk Tercümeler dizisi ise batı dillerinden Türkçeye 19 yüzyıldan itibaren tercüme edilen eserleri kapsıyor. Osmanlıca harflerle basılmış bu eserleri de Latin alfabesine aktardık. Saklı Kitaplar ise sahafta kaybolmuş, toplumsal hafızadan silinmeye yüz tutmuş, edebiyat tarihinin içinde saklı kalmış kitapları yeniden okurun gündemine taşımayı amaçlıyor. İhsan Fazlıoğlu kitaplığı ise okurların bilim, felsefe ve medeniyet denizlerinde okurların yeni yelkenlerle açılmasına vesile olacak.
 

Yeni yollar, yeni köprüler
Papersense Yayınları, kitapları, e-kitapları, akademik dergiciliği ve teknoloji odaklı kültürel üretimiyle geleneksel ile dijital dünya arasında hem bir köprü hem bir göç güzergâhı olacak. Ahmet Mithat Efendi’nin kitapları ile bugünün ufuk açıcı akademik çalışmalarını aynı derecede önemsiyoruz. Bu metinleri okuruna ulaştırmak için yeni kanallar açmaya çalışıyoruz.

Yayıncılık dünyasında yeni bir sayfa açtık. İçerikten, sayfa düzenine, kapak tasarımından editöryal süreçlere bir kitabı kitap yapan her dokunuşa saygı duyuyoruz. Papersense imzası taşıyan her eserde büyük bir yayıncılık emeği var. Okurlarımızın bunu hemen fark edeceğine yürekten inanıyoruz.